Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelés

Adatkezelő: Bogdán Ildikó

Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információ társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR)

A kezelt adatok köre

Az érdeklődő által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat Bogdán Ildikó abból a célból kezeli, hogy a megkeresés tárgyára reagáljon. Bogdán Ildikó az adatokat nem értékesíti, vagy adja tovább harmadik személynek.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az adatok tulajdonosának hozzájárulása, hiszen saját elhatározásából veszi fel a kapcsolatot Bogdán Ildikóval.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a megkeresés napján kezdődik, és az adatok tulajdonosának törlési kérelméig tarthat.

Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Bogdán Ildikó által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, törlését. Ebben az esetben kérjük, vegye fel vele a kapcsolatot elérhetőségein!